Upamiętnienie powstańców wielkopolskich

Nasz „Zakład Pogrzebowy Wojciech Rutkowski” w 2023 roku podjął ważną inicjatywę. We współpracy z  oddziałem wielkopolskim Stowarzyszenia Odra-Niemen pod kierownictwem Instytutu Pamięci Narodowej dokonaliśmy ekshumacji zwłok Powstańców Wielkopolskich na terenie Cmentarza Junikowo. Nie tylko w ten sposób staraliśmy się oddać należyty hołd bohaterom, ale także chcieliśmy uczynić istotny krok w pielęgnowaniu i przekazywaniu historii przyszłym pokoleniom. Prześledzenie śladów przeszłości często wywołuje poruszenie i refleksję nad wydarzeniami, które kształtowały losy narodu.

Tło historyczne Powstania Wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie było jednym z kluczowych wydarzeń w historii walki o niepodległość Polski po I wojnie światowej. Wybuchło ono w grudniu 1918 roku i było próbą opanowania regionu Wielkopolski przez Polaków po zakończeniu I wojny światowej i upadku zaborów. Wystąpili oni przeciwko zaborcom niemieckim. Chcieli w ten sposób przyłączyć utracony region do odrodzonego kraju.

źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Powstańcy Wielkopolscy to przede wszystkim ci, którzy stanęli w walce o niepodległość Polski. Wśród nich znajdowali się zarówno żołnierze regularnych oddziałów, jak i ochotnicy. Niektórzy z nich stali się później znaczącymi postaciami w historii Polski, np. generał Józef Dowbor-Muśnicki, który dowodził powstańczymi oddziałami, czy późniejszy prezydent Polski, Stanisław Wojciechowski, który był jednym z przywódców powstania.

Działania Powstańców Wielkopolskich były istotnym krokiem w kształtowaniu się granic Polski po I wojnie światowej i umocnieniu dążeń do niepodległości. Dzięki determinacji i poświęceniu bohaterów tego powstania, Wielkopolska została włączona w granice odrodzonej Ojczyzny.

Ekshumacje Powstańców Wielkopolskich

Ekshumacja to proces, podczas którego szczątki ludzkie są wydobywane z grobów lub miejsc pochówku w celu przeprowadzenia badań medycznych, sądowych, naukowych, identyfikacji. Istotną kwestią jest również możliwość przeniesienia ich do innego miejsca spoczynku. 

Ekshumacja Powstańców Wielkopolskich ma ogromne znaczenie zarówno symboliczne, jak i historyczne. Identyfikacja szczątków poległych w Powstaniu Wielkopolskim ma na celu pomoc w uhonorowaniu ich pamięci oraz wzbogacenie historii tego ważnego dla Polski okresu. Pozwala również na odkrycie informacji dotyczących przebiegu walk, sposobu śmierci powstańców, czy też warunków, w jakich toczyły się walki. Dzięki ekshumacjom można również właściwie zidentyfikować i uczcić miejsca pochówku bohaterów narodowych. To działanie przyczynia się do pełniejszego zrozumienia historii oraz budowania pamięci narodowej. 

Misja zakładu dot. Powstańców Wielkopolskich

Naszym celem jest przede wszystkim ocalenie od zapomnienia grobów poległych bohaterów. Często nie znamy ich imion, wieku, nie wiemy kim oni byli. W 2024 roku w lutym Powstańcy Wielkopolscy spoczną ponownie, a pamięć o nich będzie jeszcze bardziej uhonorowana. 

Chcemy zachować godny wygląd miejsca ich pochówku

Cmentarz Miłostowo

FAQ

1. Jaki wpływ ma ekshumacja Powstańców Wielkopolskich na świadomość społeczną?

Inicjatywa ekshumacji, stając się symbolem hołdu dla bohaterów oraz ich poświęcenia, wyraźnie podkreśliła, jak istotne jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach przeszłości po to, by budować tożsamość i szacunek dla dziedzictwa narodowego.

2. Kto walczył w Powstaniu Wielkopolskim i jakie były kluczowe wydarzenia?

W Powstaniu Wielkopolskim aktywnie uczestniczyli mieszkańcy regionu, walczyli oni nie tylko o wolność, lecz także o przyłączenie Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej. Kluczowymi wydarzeniami było m.in. zdobycie Poznania, strategiczne starcia z niemieckimi oddziałami oraz heroiczna determinacja w walce o niepodległość, która zaważyła na ostatecznym kształcie granic odrodzonej Polski.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.