Kremacja zwłok z zagranicy Pogrzeby Wojciech Rutkowski Poznań i Koło

Kremacja zwłok w Polsce po przywiezieniu z zagranicy

POMOC W ORGANIZACJI WSZELKICH SPRAW FORMALNYCH

Kremacja zwłok po przywiezieniu do kraju wymaga przedstawienia konkretnym organom określonych dokumentów i zezwoleń. Zakład pogrzebowy Wojciech Rutkowski może przejąć obowiązek załatwienia wszelkich formalności z tym związanych, jednak potrzebne będzie upoważnienie od klienta, który zajmuje się organizowaniem pochówku. Z uwagi na to, że po śmierci bliskiej osoby niekiedy trudno jest samodzielnie zadbać o kwestie urzędowe, warto powierzyć te zadania zaufanym osobom, czyli pracownikom domu pogrzebowego.

Kremacja – zgody, opinie i zaświadczenia

Chcąc sprowadzić zwłoki z zagranicy w celu kremacji, konieczne jest uzyskanie zgody starosty powiatowego, oraz sanepidu właściwego terytorialnie dla miejsca, w którym zostanie pochowana osoba zmarła. Aby przetransportować szczątki do Polski, należy również uzyskać zaświadczenie polskiego konsula. To właśnie ten urzędnik funkcjonujący w państwie, z którego mają być przewiezione szczątki, jest odpowiedzialny za wydanie decyzji końcowej w kwestii przewozu zmarłego. By uzyskać zgodę urzędu konsularnego RP na transport zwłok, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • akt zgonu;
 • zaświadczenie z firmy pogrzebowej, która zajmie się przewozem ciała;
 • zaświadczenie medyczne potwierdzające przyczynę zgonu lubzaświadczenie że zgon nie nastąpił z powodu zakażenia chorobą zakaźną;
 • zezwolenie koronera na wywóz ciała poza granice kraju.

Porozumienie między starostą wydającym zgodę na sprowadzenie zwłok a Państwową Inspekcją Sanitarną to kolejny niezbędny element formalności związanych z przewozem ciała z innego kraju. Kluczowe jest uwzględnienie warunków higienicznosanitarnych, które niezwłocznie musi spełniać zakład pogrzebowy odpowiedzialny za transport szczątków. Wydanie opinii przez Inspektora Sanitarnego wiąże się ze spełnieniem wymogów przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Przewóz zwłok z innego kraju, a COVID-19

W związku z pandemią COVID-19 zmieniły się zasady dotyczące transportu zwłok i szczątków z zagranicy do Polski. Dnia 2 maja 2020 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym została uregulowana ta kwestia. Wówczas został nałożony zakaz sprowadzania zwłok z innych krajów. Jedyną dozwoloną formą było przeprowadzenie kremacji za granicą oraz przewóz urny z prochami. Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich zasady te zostały zmienione i od 15 maja 2020 roku przestały obowiązywać.

Dom pogrzebowy Wojciech Rutkowski w Poznaniu zajmuje się przygotowywaniem ceremonii pogrzebowych, również tych, w których konieczny jest międzynarodowy transport zmarłych. Jeżeli klient przekaże zakładowi stosowne upoważnienie, nie będzie musiał samodzielnie ubiegać się o zaświadczenia i zgody wydawane przez jednostki nadzorujące proces przewozu szczątków. Taka możliwość znacząco ułatwia całą procedurę, szczególnie jeśli osoba odpowiedzialna za organizację pochówku nie zna języka urzędowego kraju, w którym zmarł jej bliski.

Przygotowanie zwłok i szczątków ludzkich do pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby to trudne przeżycie, dlatego ważna jest empatia ze strony osób zajmujących się przygotowaniem pochówku. Zakład pogrzebowy Wojciech Rutkowski fachowo organizuje uroczystości ostatniego pożegnania. Rodzina osoby zmarłej nie jest angażowana do żadnych czynności związanych z kremacją i pochówkiem, czyli m.in.:

 • uzyskaniem zgody państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 • organizowaniem przewozu zwłok;
 • tłumaczeniem na język polski aktu zgonu;
 • regulowaniem opłat konsularnych;
 • przygotowywaniem ceremonii.
kremacja zwłok z zagranicy

Kremacja zwłok z zagranicy organizowana w Polsce

Dom pogrzebowy w Poznaniu Wojciech Rutkowski kompleksowo zajmuje się przygotowaniem ceremonii ostatniego pożegnania. Nawet jeśli konieczne jest przewiezienie osoby zmarłej z innego kraju, pracownicy zakładu dokładają wszelkich starań, by niezbędne formalności załatwić najszybciej jak to możliwe. Jeżeli trzeba przetransportować szczątki zmarłego z zagranicy, niezbędne będzie zorganizowanie profesjonalnego przewozu.

Samochód wykorzystywany do takich celów musi spełniać określone kryteria, czyli:

 • być trwale oznakowany jako pojazd przewożący szczątki ludzkie;
 • mieć kabinę kierowcy odseparowaną od części auta, w której przewożona jest trumna;
 • być wyposażony w system zabezpieczający trumnę lub urnę przed przesuwaniem się podczas jazdy;
 • w części przeznaczonej do przewozu szczątków mieć podłogę umożliwiającą dokładne oczyszczenie i sterylizację, a tym samym odporną na działanie silnych środków czyszczących oraz dezynfekujących;
 • posiadać specjalnie przygotowane miejsce wewnątrz pojazdu przeznaczone na przechowywanie preparatów chemicznych wirusobójczych, bakteriobójczych i grzybobójczych oraz rękawic ochronnych.

Osobę zmarłą po przetransportowaniu do domu pogrzebowego należy odpowiednio przygotować do ceremonii. Zakład pogrzebowy w Poznaniu Wojciecha Rutkowskiego kompleksowo zajmuje się zadbaniem o ciało lub szczątki, a empatia pracowników ułatwia rodzinie przejście przez ten trudny czas.

Potrzebują Państwo pomocy?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta