Kremacja, czyli Tradycja i Proces Przemiany

Kremacja, jako proces przekształcenia ciała zmarłego w popiół przy pomocy wysokiej temperatury, od wieków stanowi jedną z najważniejszych alternatywnych form pochówku. Jest to praktyka znana na całym świecie, będąca integralną częścią różnorodnych kultur i wyznań religijnych. Podążając za duchem zmieniającego się społeczeństwa, coraz więcej osób decyduje się na tę formę pochówku ze względu na jej praktyczność, ekologiczność oraz koszty.

Proces Kremacji: Od Początku do Końca

Przygotowanie: Na początku, ciało zmarłego jest odpowiednio przygotowywane poprzez zabiegi higieniczne oraz ubranie w odzież pogrzebową. W przypadku rezygnacji z ubierania ciała, jest ono okrywane całunem aby oddać cześć zmarłemu.

II Identyfikacja: W celu uniknięcia pomyłek, każde ciało jest odpowiednio oznaczone, zidentyfikowane i opatrzone dokumentacją, aby zagwarantować prawidłowy przebieg całego procesu.

III Przejazd do krematorium: Zmarły jest umieszczany w specjalnej trumnie, która jest następnie przewożona specjalnym środkiem transportu do krematorium.

IV Kremacja: Kremacja polega na wystawieniu ciała zmarłego na działanie bardzo wysokiej temperatury, zazwyczaj w granicach od 1400 do 1800 stopni Fahrenheita (760 do 982 stopni Celcjusza), w specjalnie skonstruowanej piecu kremacyjnym. W wyniku tej wysokiej temperatury ciało ulega całkowitemu spaleniu, a pozostałości redukują się do postaci popiołu.

V Separacja i Zbieranie Popiołu: Po zakończeniu procesu kremacji, pozostały popiół jest zbierany i poddawany procesowi dalszej obróbki. W wyniku tego procesu oddzielane są wszelkie metale (takie jak implanty dentystyczne, sztuczne stawy, itp.), które mogą pozostać po zmarłym. Pozostałości medyczne są przetapiane i utylizowane przez specjalizujące się w tym firmy.

VI Zwrócenie Rodzinie: Po zakończeniu procesu kremacji, popiół zmarłego jest umieszczany w urnie lub innym do tego przeznaczonym pojemniku, szczelnie zamykany i następnie dokonuje się pochówku lub wydania rodzinie.

źródło - Zakład Pogrzebowy Wojciech Rutkowski

Podsumowanie

Kremacja, choć może budzić różne emocje i kontrowersje, jest praktyką, która zapewnia rodzinom zmarłych swobodę wyboru oraz szereg praktycznych i ekologicznych korzyści.

Jedną z korzyści może być np. to, że w jednym grobie ziemnym można pochować aż 8 urn (w porównaniu do 1 trumny), co stanowi często zarówno przyczynę ekonomiczną (kosztu utrzymania grobu) takiego wyboru. Taki wybór stanowi również pewne rozwiązanie względem przepełniania się cmentarzy w miastach które mają ograniczoną pojemność i nie mogą być dalej rozbudowywane. Dla Rodziny zaś, jest to również wygoda w odwiedzaniu grobów – moją bliskich w jednym grobie zamiast wielu, często rozsianych po rozległym cmentarzu. 

Poprzez staranny proces przekształcenia ciała zmarłego w popiół, kremacja umożliwia rodzinom godne pożegnanie oraz zachowanie pamięci o swoich bliskich.

FAQ

1. Czy proces kremacji jest zgodny z wyznaniem religijnym?

Proces kremacji jest akceptowany przez wiele różnych wyznań religijnych, jednak warto skonsultować się z przedstawicielem własnej wspólnoty religijnej w celu potwierdzenia zgodności z jej doktryną. W przypadku pewnych religii mogą istnieć specjalne praktyki lub wytyczne dotyczące kremacji, które warto poznać wcześniej. 

Od roku 1963 Kościół katolicki pozwala na kremację ciał, a od 1997 roku na odprawienie liturgii pogrzebowej z udziałem skremowanych szczątków. Te zmiany w tradycyjnej formie grzebania zmarłych zostały wprowadzone w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Mimo wszystko do tej pory temat kremacji wśród katolików pozostaje nierostrzygnięty.

2. Jakie są koszty związane z kremacją w porównaniu z tradycyjnym pochówkiem?

Koszty związane z kremacją mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj usług pogrzebowych oraz wybór urny lub innego pojemnika na prochy osoby bliskiej. Ogólnie rzecz biorąc, kremacja może być często tańszą alternatywą niż tradycyjny pochówek, jednak zależy to od konkretnych warunków i preferencji rodziny zmarłego. Najczęściej  pochówek urnowy w całokształcie jest odrobinę tańszy niż pochówek tradycyjny.

3. Czy istnieją jakieś specjalne wymagania dotyczące ubioru zmarłego przed kremacją?

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących ubioru zmarłego przed kremacją. Jednakże, wiele zakładów pogrzebowych zaleca ubranie zmarłego w odzież pogrzebową lub ubranie o znaczeniu symbolicznym dla rodziny. Warto skonsultować się z zakładem pogrzebowym w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.