Ile kosztuje przewóz zwłok z miasta do miasta?

Niestety śmierć może czyhać na każdym kroku – nawet podczas wakacyjnego wyjazdu czy podróży służbowej. W takich sytuacjach nieuniknione stanie się przewiezienie ciała zmarłego z miejsca, w którym przebywał do miasta, gdzie rodzina planuje go pochować. Jednak jak zorganizować takie przedsięwzięcie? Ile kosztuje krajowy przewóz zwłok? Czy trzeba mieć do tego odpowiednie pozwolenia? O tym w poniższym artykule!

Jak wygląda transport zwłok w Polsce?

Zwłoki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przewieźć czterema rodzajami transportu – drogowym, kolejowym, powietrznym lub wodnym. Jednak tylko transport drogowy nie wymaga otrzymania pozwolenia na przewóz ciała (i to wyłącznie, gdy cała trasa nie przekracza 60 km). Wybierając każdy inny środek transportu, przed dokonaniem przewozu należy złożyć do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok. Wniosek taki może złożyć osoba uprawniona do dysponowania zwłokami albo osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie (np. firma pogrzebowa odpowiedzialna za przewóz ciała). Aby uniknąć wypełniania dodatkowych dokumentów, wiele osób decyduje się na przewiezienie zwłok odpowiednio do tego celu przystosowanym samochodem. Transportu zmarłego nie można bowiem dokonać samodzielnie – według polskiego prawa pojazd, którym będą transportowane zwłoki, musi spełniać odpowiednie wymagania. Przede wszystkim powinien:
  • mieć trwałe oznaczenie wskazujące na jego przeznaczenie,
  • być wyposażony w kabinę kierowcy oddzieloną od miejsca na przewóz zwłok,
  • mieć zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny,
  • być łatwy w dezynfekcji po każdym zrealizowanym przewozie zwłok,
  • nie mieć miejsc siedzących w części przeznaczonej do transportu ciała.
Co więcej, taki samochód przystosowany do przewozu zwłok lub szczątków musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny. Jak widać, wymagania są dość restrykcyjne, przez co jedynie firmy pogrzebowe zajmujące się transportem zwłok mogą zaoferować tego rodzaju auta.

Transport zmarłych na terenie kraju – pozwolenia

Przewóz zwłok za pomocą transportu drogowego staje się bardziej problematyczny, gdy cała trasa będzie dłuższa niż 60 km. W takiej sytuacji również należy wystąpić do powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o zezwolenie na przewóz zwłok. Na szczęście takie pozwolenie otrzymuje się w terminie do 3 dni od złożenia wniosku. Trzeba jednak wiedzieć, że zwłoki przewożone na odległość większą niż 60 km należy złożyć w szczelnej drewnianej trumnie, w której znajdzie się 5-centymetrowa warstwa substancji płynochłonnej. Tak przygotowaną trumnę z ciałem zamyka się w obecności powiatowego albo portowego inspektora sanitarnego, który następnie ją opieczętowuje. Podczas przewozu trumna zostaje dodatkowo zamknięta w szczelnym worku odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Transport zwłok na terenie Polski obejmuje więc nie tylko sam przewóz ciała, lecz również odpowiednie przygotowanie do całego przedsięwzięcia. Koniecznie trzeba mieć to na uwadze, myśląc o przewozie zwłok.
Ile kosztuje krajowy transport zwłok

Jaki jest koszt transportu zwłok?

Cena za przetransportowanie ciała z jednego miejsca na terenie Polski do drugiego będzie zależeć od kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim istotna jest finalna liczba kilometrów – im większe odległości, tym niższa cena proponowana przez zakład pogrzebowy. Warto również zdecydować się na transport w dni robocze – wtedy część firm pogrzebowych oferuje standardowe stawki. Jeśli natomiast przewóz ciała ma nastąpić w weekend lub w święto, należy liczyć się z wyższymi opłatami. Podobna sytuacja może mieć miejsce, gdy przewóz zmarłego ma zostać zrealizowany w późnych godzinach nocnych – zakłady mogą także wtedy stosować wyższe stawki. W ofercie niektórych firm spotkać można również dodatkową opłatę za każdą godzinę pracy kierowcy, a czasami przewóz zwłok dziecka podlega niższej opłacie niż transport ciała dorosłego. Wszystko zależeć będzie od ustaleń konkretnej firmy, a także miasta, w którym siedzibę ma wybrany zakład pogrzebowy – w większych miastach ceny mogą bowiem być wyższe. Warto pamiętać, że koszt transportu zwłok można pokryć z zasiłku pogrzebowego, który otrzymuje osoba odpowiedzialna za pochówek (objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS), jeśli zmarły również odprowadzał odpowiednie składki ubezpieczeniowe. Natomiast w przypadku nieopłacania składek można sprawdzić, czy zmarły wykupił ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie turystyczne – w ramach takiej polisy możliwe jest bowiem uzyskanie środków na transport zwłok.

Transport zwłok – cena za kilometr

Najczęściej firmy pogrzebowe rozliczają koszt przewozu zwłok na podstawie stawki kilometrowej. Każdy kolejny przebyty kilometr to dodatkowe złotówki do finalnej kwoty. Jaka jest zatem stawka za kilometr? Zazwyczaj oscyluje wokół 3-4 złotych. Cena ta często bywa niższa powyżej określonej liczby przejechanych kilometrów (np. 300) – wtedy można liczyć się ze zniżką wynoszącą ok. kilkanaście-kilkadziesiąt groszy za każdy kilometr. Stawka może także różnić się w zależności od tego, czy zwłoki będą transportowane w trumnie zakupionej u zakładu pogrzebowego realizującego przewóz, czy nie – w przypadku innych trumien firma może życzyć sobie większej sumy. Czasami do kwoty za przemierzone kilometry należy również doliczyć zryczałtowaną opłatę dla kierowcy – za każdą rozpoczętą godzinę jazdy. Aby wybrać najkorzystniejszą opcję, a zarazem profesjonalne usługi, trzeba dokładnie zapoznać się z ofertami zakładów pogrzebowych. W Wielkopolsce, a zwłaszcza w Poznaniu i Kole, warto skorzystać z usług Domu Pogrzebowego Wojciech Rutkowski, który już od wielu lat zajmuje się przewozem zwłok na terenie całego kraju, a także Europy.

Transport zwłok czy przewóz prochów – co wybrać?

Wiele osób, dla których koszt transportu zwłok na terenie kraju może wydawać się zbyt wysoki myśli o kremacji ciała oraz przewiezieniu prochów w urnie. To dobra opcja, jeśli docelowo ciało zmarłego i tak ma zostać spopielone. Gdy odległość do pokonania wynosi mniej niż 60 km, urnę z prochami zmarłego można przewieźć samodzielnie, dowolnym środkiem transportu. Najważniejsze, aby pojemnik z prochami był szczelny i odporny na uszkodzenia, a także zapewniał poszanowanie przewożonych szczątków. Sytuacja nie jest już jednak taka prosta, gdy do przemierzenia jest odległość wynosząca ponad 60 km. W takim przypadku transport urny będzie wymagał takiego samego zezwolenia co przewóz trumny ze zwłokami na odległość dalszą niż 60 km. Należy wtedy złożyć wniosek do powiatowego inspektora sanitarnego, który w ciągu 3 dni wyda decyzję. Następnie transportu prochów może dokonać jedynie jeden z wyspecjalizowanych podmiotów, czyli zakład pogrzebowy zajmujący się transportem zwłok i urn z prochami. Ile kosztuje przewóz prochów na terenie Polski? Jeśli do tego zadania trzeba zaangażować zakład pogrzebowy, cena takiego transportu może być podobna do kwoty, jaką należy zapłacić za transport zwłok, a więc ok. 3-4 złotych za każdy przejechany kilometr. Oczywiście w przypadku przewozu szczątków nie trzeba dokonywać zakupu drewnianej trumny z warstwą substancji płynochłonnej ani specjalnie przygotowywać jej do transportu poprzez umieszczenie w worku, przez co finalny koszt transportu skremowanego ciała może być niższy od przewozu zwłok.
Ile kosztuje krajowy przewóz zwłok

Transport zwłok ze sprawdzonym zakładem pogrzebowym

Gdy śmierć bliskiego następuje w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, warto skorzystać z usług sprawdzonego zakładu pogrzebowego takiego jak Dom Pogrzebowy Wojciech Rutkowski, który posiada odpowiednie pojazdy do przewozu zmarłych, a także wieloletnie doświadczenie w tej kwestii. Pamiętajmy, że transport zwłok lub prochów często wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiedniego pozwolenia. W imieniu klienta firma może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na przewóz zwłok, co oszczędza rodzinie zbędnych nerwów. Wystarczy wtedy sporządzić odpowiednie pełnomocnictwo, aby odjąć sobie zmartwień.

FAQ:

  • Ile kosztuje krajowy transport zwłok z Warszawy do Poznania?
Większość zakładów pogrzebowych rozlicza się za każdy przejechany kilometr. Jeśli odległość z Warszawy do Poznania to ok. 300 km, należy liczyć się z kosztem ok. 900-1200 zł. Pamiętajmy, że firma pogrzebowa może doliczyć zryczałtowaną sumę dla kierowcy za każdą godzinę pracy lub opłatę za przewóz w dni świąteczne albo w godzinach nocnych.

  • Kiedy trzeba mieć pozwolenie na transport zwłok?
Pozwolenie na transport zwłok jest obowiązkowe, gdy przewóz ma odbyć się za pomocą transportu kolejowego, lotniczego lub wodnego – bez względu na liczbę przemierzonych kilometrów. Natomiast w przypadku transportu drogowego pozwolenie jest potrzebne wyłącznie, gdy liczba przejechanych kilometrów wyniesie więcej niż 60.

  • Ile kosztuje przewiezienie prochów?
Usługa transportu prochów na terenie Polski może wiązać się z podobnym kosztem co transport zwłok – również w tym przypadku zakłady pogrzebowe zazwyczaj rozliczają się za każdy przebyty kilometr. W tej sytuacji nie trzeba jednak ponosić dodatkowych kosztów np. zakupu drewnianej trumny.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.