Pogrzeb osoby zmarłej na Covid-19 – jakie są procedury?

Przygotowanie do pogrzebu nie jest łatwe dla bliskich zmarłego. Organizacja i formalności związane z takim wydarzeniem to dla niektórych nowość. Sytuacją szczególną jest pogrzeb osoby zmarłej na Covid-19. W tym przypadku z ciałem postępuje się zupełnie inaczej, co często zaskakuje rodzinę. Jak wygląda taka procedura?

Pogrzeb a Covid-19 — czy musi odbyć się kremacja?

Jednym z mitów na temat postępowania ze zwłokami osób zmarłych na Covid-19 jest obowiązek kremacji ciała. Taki wymóg oczywiście nie istnieje, choć mimo wszystko jest to rekomendowane. W każdym przypadku jest to wolny wybór — w zależności od woli zmarłego bądź jego rodziny, może odbyć się zarówno kremacja, jak i pochówek tradycyjny. Nie możemy jednak wtedy liczyć na standardowe procedury. W obu przypadkach należy stosować się do nowych, wyjątkowych zaleceń — inaczej wygląda postępowanie z ciałem chorego oraz sam pogrzeb. Covid-19 nie ułatwia sytuacji ani zakładom pogrzebowym, ani rodzinom.

Pogrzeby — Covid-19 i procedury z nim związane

Mając na uwadze okoliczności wynikające z pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, osobę zmarłą należy przygotować z większą ostrożnością, niż w przypadku choroby zakaźnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi zarządza zupełnie odrębne warunki przygotowania ciała na pogrzeb. Covid-19 jako przyczyna zgonu to aż 9 nowych, szczegółowych restrykcji.

 1. Należy przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.
 2. Trzeba odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności.
 3. Powinno się unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok.
 4. Trzeba umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku.
 5. Niezbędne jest zdezynfekowanie powierzchni zewnętrznej kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.
 6. Zabezpieczone zwłoki trzeba umieścić w:
  • kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję
   albo
  • trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu
 1. Należy umieścić na dnie trumny warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm.
 2. Zarządza się niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.
 3. Transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, powinno się prowadzić jednym zespołem przewozowym.

Wszelkie te czynności wykonują pracownicy zakładu pogrzebowego lub — w podpunktach 1-5 — pracownicy szpitala, jeśli tam nastąpił zgon. Osoby mające styczność ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w związku z tymi zasadami, zabezpieczane są dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej. Ponadto pomieszczenia, w których osoba zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, należy poddać odkażaniu.

Pogrzeb osoby zmarłej na Covid-19 – restrykcje pochówku

Mimo że działanie prewencyjne i konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego jest rozsądnym podejściem, wiele rodzin odczuwa zawód w związku z surowymi procedurami przygotowania ciała. Wśród wyżej wymienionych zaleceń większość dotyczy dezynfekcji przez pracowników zakładu pogrzebowego. Dwie pozycje są jednak nadzwyczaj istotne dla rodziny. Szczególnie bolesne okazuje się unikanie ubierania zwłok zmarłego czy okazywania zwłok. Pracownicy Domu Pogrzebowego W. Rutkowski dokładają jednak wszelkich starań, by mimo aktualnego reżimu epidemiologicznego móc ciało osoby zmarłej przygotować najlepiej, jak pozwalają na to warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Pamiętajmy, że zachowanie odpowiednich procedur jest działaniem zapobiegawczym, mającym na celu przecięcie dróg szerzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – czyli COVID.

Pogrzeb osoby zmarłej na Covid-19 – koszt

Nie jest łatwo przygotować się do wydatków, jakimi są pogrzeby. Covid-19 wprowadza również nietypowe okoliczności. Nie musicie się Państwo jednak martwić o nadzwyczajny koszt pogrzebu, nawet mając na uwadze nowy sposób postępowania przy przekazaniu zwłok i chowaniu zmarłych na Covid-19. Dodatkowym wydatkiem z pewnością będzie fakt, że pracownicy zakładów pogrzebowych ryzykują zarażeniem poprzez kontakt z ciałem zmarłego. Zakład pogrzebowy jest w takiej sytuacji obowiązany podnieść wynagrodzenie pracownika. W ramach nowych zaleceń nie opłacają Państwo jednak mycia ani ubierania zwłok do pochówku. Koszt w tym przypadku wyrównuje się, więc pogrzeb zmarłego na Covid-19 nie będzie znacząco odbiegał od normy pod tym względem.

Zasiłki na pogrzeby — Covid-19 nie wprowadza zmian

Procedury wypłacania zasiłku w czasie pandemii nie zostały zmodyfikowane. Kwota pokrywająca koszty pogrzebu to wciąż 4000 złotych. Taki zasiłek w większości przypadków odbiera rodzina zmarłego. Aby otrzymać wsparcie finansowe, wystarczy upewnić się, że spełniamy wszelkie potrzebne do tego warunki, a następnie złożyć wniosek do ZUS-u w czasie do 12 miesięcy po stwierdzeniu zgonu. Na decyzję o przydzieleniu nie wpływa śmierć poprzez chorobę zakaźną czy wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Nie należy się więc martwić, że korzystanie z usług zakładu pogrzebowego nadwyręży rodzinny budżet. Więcej na temat zasiłku pogrzebowego możecie Państwo przeczytać na naszym blogu.

Pogrzeb a Covid — przewożenie zwłok

Nie należy się obawiać o to, czy za granicą może odbyć się pogrzeb osoby zmarłej na Covid. Oczywiście zwłoki wciąż są przewożone, jednak w odpowiednich warunkach. Poza zachowaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu, w przypadku przewozu osób zmarłych za granicę, trumna musi być metalowa, wybita blachą lub posiadać odpowiedni wkład. Taką trumnę umieszcza się w drewnianej skrzyni, która zapobiega obijaniu bądź przemieszczaniu się jej. Alternatywnie korzysta się z innych materiałów, również nieprzepuszczalnych. Istnieje możliwość, że powiatowy lub portowy inspektor sanitarny zdecyduje o zastosowaniu dodatkowych środków ostrożności, jeśli w jego przekonaniu zwłoki będą niewystarczająco zabezpieczone. Odpowiednio przygotowana trumna zostanie opieczętowana i będzie mogła opuścić kraj.

FAQ:

1. Pogrzeb osoby zmarłej na Covid-19 – jakie są zasady?

Najważniejsze wytyczne w związku z działaniem przeciwepidemicznym to dokładna dezynfekcja zwłok, rezygnacja z ubierania, mycia i okazywania osób zmarłych. Przy pochówku zwłoki znajdują się w szczelnym worku.

2. Pogrzeby Covid-19 – ile kosztują?

Mimo śmierci wywołanej ww. wirusem pogrzeb osoby zmarłej na Covid-19 to wydatek przeciętnego pochówku.

3. Pogrzeb osoby zmarłej na Covid-19 – czy dostanę zasiłek?

Zgon w wyniku koronawirusa nie wpływa na fakt otrzymania zasiłku pogrzebowego, więc jeśli wszelkie pozostałe warunki jego otrzymania zostały spełnione, można spokojnie złożyć wniosek o jego wypłatę.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.