Jakie usługi oferują zakłady pogrzebowe?

Usługi pogrzebowe to specyficzny rodzaj biznesu. Mimo że prawie każdy człowiek prędzej czy później będzie miał z nim do czynienia, to w przestrzeni publicznej nie jest tak wyraźnie obecny jak inne branże. Prawdopodobnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że zakłady pogrzebowe zajmują się sprawami dotyczącymi śmierci, która niezmiennie pozostaje tematem delikatnym. Tym niemniej zorganizowanie pochówku wymaga wielu przygotowań, może też przyjmować różne formy. Z tego powodu domy pogrzebowe oferują różnorodne usługi, by jak najlepiej spełnić oczekiwania klientów.

Formalności związane z pogrzebem

Jednym z najbardziej pomocnych elementów oferty zakładów pogrzebowych, z których może skorzystać pogrążona w żałobie osoba jest załatwienie przez przedsiębiorstwo wszelkich formalności związanych z pochówkiem, jak również stosownych pozwoleń, jeśli takowe są wymagane. Jednym z niezbędnych dokumentów jest choćby akt zgonu wydawany przez urząd stanu cywilnego, który pozwala na ubieganie się o zasiłek lub załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem bądź spadkiem.

firma pogrzebowa koło, pogrzeb

W przypadku pogrzebu o charakterze religijnym należy też skontaktować się z księdzem i ustalić z nim szczegóły pochówku. Jeśli zaś ceremonia ma być świecka, osobą kontaktową jest administrator cmentarza komunalnego. Natomiast jeżeli istnieje konieczność sprowadzenia zwłok z zagranicy do Polski, niezbędne jest uzyskanie kilku dodatkowych pozwoleń, którymi również mogą zająć się pracownicy przedsiębiorstwa pogrzebowego, pod warunkiem, że taka usługa jest świadczona.

Transport i pielęgnacja zwłok

Karta zgonu, którą wydaje lekarz po stwierdzeniu śmierci, uprawnia do odbioru ciała zmarłego z kostnicy. Dla przeciętnego człowieka, w dodatku cierpiącego po odejściu najbliższej osoby, może być to kwestia problematyczna, dlatego transport zwłok jest jedną z najbardziej podstawowych usług świadczonych przez zakłady pogrzebowe. Ciało może zostać przewiezione do specjalnej chłodni lub na kremację, zależnie od życzenia klienta firmy.

Jednocześnie trzeba też zakupić trumnę lub urnę dla zmarłego — ich sprzedaż również nierzadko stanowi jedną z usług świadczonych przez domy pogrzebowe. Konieczne jest również zamówienie konduktu pogrzebowego, który zapewni przewiezienie zwłok na cmentarz podczas ceremonii. Zależnie od woli najbliższych przedsiębiorstwa oferują także odpowiednie przygotowanie ciała, w tym wykonanie makijażu, ubranie i uczesanie zmarłego.

Organizacja pogrzebu

Kiedy dopełni się już wszystkich przedpogrzebowych formalności, a ciało będzie odpowiednio przygotowane do pochówku, można przystąpić do ostatecznego pożegnania z najbliższą osobą, czyli pogrzebu. Oprócz zamówienia konduktu bardzo istotnymi kwestiami są również dobranie, z pomocą pracowników zakładu pogrzebowego, kwiatów, wieńców i muzyki do ceremonii.

cmentarz, nagrobek, firma pogrzebowa koło

Niektóre firmy oferują także ekshumacje w celu przeniesienia szczątków do innego grobu lub wykonania dodatkowych oględzin lekarskich. Warto też skorzystać z usługi wydrukowania i rozwieszenia tzw. klepsydr, jak również umieszczenia informacji o pochówku w gazecie lub Internecie. Jako że sprawę tę weźmie na siebie firma pogrzebowa, pozwoli to zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku najbliższym zmarłej osoby.

Cena pogrzebu

Część pieniędzy, które należy przeznaczyć na zorganizowanie pogrzebu pochodzi z tzw. zasiłku pogrzebowego zapewnianego przez Skarb Państwa. Aby ubiegać się o te fundusze potrzebny jest wspomniany wcześniej akt zgonu, a więc dokument niezbędny do organizacji samego pogrzebu. Kwota zwykle wystarcza do przeprowadzenia podstawowej ceremonii pochówku, natomiast jeśli klient oczekuje dodatkowych usług ze strony zakładu pogrzebowego, będzie musiał przeznaczyć na to dodatkowe środki. Mogą one pochodzić na przykład z ubezpieczenia, o które ubiega się albo odpowiednia, spokrewniona ze zmarłym osoba, albo pracownik firmy reprezentujący tę osobę.

Organizacja pogrzebu to stosunkowo skomplikowane i czasochłonne przedsięwzięcie, zwłaszcza dla najbliższej rodziny zmarłego lub zmarłej, która jest dodatkowo pogrążona w żalu. Dlatego zakłady pogrzebowe świadczą szereg różnorodnych, kompleksowych usług obejmujących całość niezbędnych do wykonania czynności, począwszy od odebrania zwłok ze szpitala, przez pielęgnację ciała i zorganizowanie pochówku lub kremacji, po przeprowadzenie samej ceremonii. Jest to niezwykle ważne i przejmujące wydarzenie dla każdego człowieka, dlatego powinna przebiec prawidłowo, z należytym szacunkiem.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.