Jak sprowadzić zwłoki z zagranicy do Polski?

Nawet jeśli bardzo chcemy unikać tego tematu i o nim nie myśleć, nie można od niego uciec. Śmierć jest kwestią bardzo delikatną, mimo że prędzej czy później dotknie każdego. Może ona kojarzyć się z bólem, nie tyle fizycznym, co spowodowanym przez odejście najbliższej osoby. Wówczas, wśród dojmującego żalu, trzeba znaleźć również siłę na to, by zająć się niezbędnymi formalnościami, dzięki którym będziemy mogli z szacunkiem pochować kogoś, kogo kochaliśmy. Te mogą wydać się w takiej chwili szczególnie trudne, zwłaszcza jeśli trzeba sprowadzić zwłoki z zagranicy. Na czym więc polega całe przedsięwzięcie?

Dokumenty potrzebne do transportu zwłok

Transport zmarłych z zagranicy może wydawać się trudnym zadaniem. Wymaga bowiem wykonania kilku czynności o charakterze urzędowym, uzyskania niezbędnych dokumentów oraz cierpliwości. Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest złożenie wniosku do starosty w miejscowości, w której zmarły ma zostać pochowany. Należy dołączyć także akt zgonu wraz z informacją, że śmierć nie nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej (w przeciwnym razie transport może dojść do skutku dopiero po dwóch latach). Starosta lub prezydent miasta może wówczas wydać zgodę na pochówek, a tę trzeba przekazać do odpowiedniego urzędu konsularnego w państwie, z którego sprowadza się ciało.

pogrzeby koło, cmentarz

Następnie, na podstawie powyższego dokumentu, zostaje wydane zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów. Warto podkreślić, że ten ostatni dokument jest odpłatny, zależnie od kraju. Do ubiegania się o powyższe pozwolenia uprawnione są:

 • małżonek/małżonka,
 • krewny wstępny np. rodzic, dziadek,
 • krewny zstępny np. dziecko, wnuk,
 • krewny boczny do 4. stopnia pokrewieństwa np. rodzeństwo, wujostwo, kuzyni,
 • powinowaty do 1. stopnia,
 • osoba, która dobrowolnie się do tego zobowiązuje.

Sprowadzenie zwłok do Polski

Dysponując już odpowiednimi pozwoleniami i zaświadczeniami, możemy przystąpić do zorganizowania transportu. Jeżeli sprowadzamy zwłoki na własną rękę na przykład promem, samolotem czy samochodem, koniecznie należy zaopatrzyć się w stosowne pozwolenie, które wydaje powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca, skąd ciało będzie sprowadzane. Trzeba również sprawdzić, która z firm przewozowych umożliwia transport zmarłych na pokładzie swoich pojazdów. Jednakże jeśli ma on nastąpić za pomocą samochodu, z miejsca oddalonego o ponad 60 kilometrów, całością musi zająć się profesjonalna firma dysponująca odpowiednimi warunkami przewozu spełniającymi wymogi formalne. Obejmują one:

 • stosowne oznakowanie pojazdu,
 • kabinę kierowcy odseparowaną od części, w której przewozi się zwłoki,
 • odpowiednie umocowanie dla trumny,
 • łatwą do wyczyszczenia podłogę, odporną na środki dezynfekujące,
 • wydzielone miejsce na przechowywanie środków i sprzętu do dezynfekcji.
cmentarz, trumna

Po przewiezieniu na miejsce docelowe, trumny nie wolno otwierać, a sam pogrzeb musi nastąpić niezwłocznie. Przy transporcie urn powyższe przepisy dotyczące przewozu nie obowiązują — prochy muszą jedynie być zamknięte w szczelnym i wytrzymałym pojemniku.

Koszty transportu zmarłych

Koszty ponosi zwykle ubezpieczyciel albo rodzina zmarłego. Ilość pieniędzy, które trzeba wydać na sprowadzenie zwłok z zagranicy różni się zależnie od kraju, a więc odległości koniecznej do przebycia. Część opłat to również honorarium profesjonalnej firmy przewozowej, a jeśli transportujemy ciało do Polski samodzielnie, opłaty za przewóz samolotem, promem czy pociągiem. Do tego dochodzi wspomniane wcześniej zaświadczenie z urzędu konsularnego. Trudno określić całość kosztów, ale wahają się one w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Aby sprowadzić zwłoki z zagranicy, należy wykonać szereg czynności, zdobyć konieczne pozwolenia i zorganizować transport, a przy tym zadbać o poszanowanie zmarłego. Dla wielu osób może być to bardzo skomplikowane, dlatego warto w takiej sytuacji skorzystać z usług przedsiębiorstwa oferującego sprowadzanie zwłok do Polski. Jego pracownicy zajmą się załatwianiem wszystkich niezbędnych formalności, by z należytym szacunkiem umożliwić pochówek najbliższej osoby w kraju.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.