Formalności po śmierci bliskiej osoby. Co zrobić i jakie kroki podjąć?

Jak pisał poeta Jan Lechoń, „śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci”. Pamięć o zmarłym to jednak nie tylko żałoba i tęsknota, ale również praktyczne działania, które należy wypełnić po jego odejściu. Załatwianie formalności, chociaż kłopotliwe, stanowi ostatnią przysługę oraz wyraz miłości dla kogoś, kogo już nie ma. W poniższym tekście przedstawiamy, jakie formalności po śmierci bliskiej osoby należy przeprowadzić.

Karta zgonu od lekarza rodzinnego

Pierwszym krokiem, jaki trzeba przedsięwziąć, jest powiadomienie lekarza rodzinnego o śmierci bliskiej osoby. Jeśli śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, w domu, wymagane jest wezwanie lekarza rodzinnego albo lekarza pogotowia ratunkowego. W przypadku weekendu lub w nocy trzeba wezwać pogotowie ratunkowe (pod numerem 112 lub 999). Lekarz po stwierdzeniu zgonu wystawia kartę zgonu. To dokument niezbędny do przeprowadzenia dalszych formalności. Wystawia się go tylko w jednym egzemplarzu.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, karta zgonu jest wystawiana przez lekarza oddziału szpitalnego. Warto pamiętać także, że jeśli śmierć nastąpiła w krótkim czasie od przyjęcia do szpitala, może być konieczne wykonanie sekcji zwłok.

W przypadku, kiedy osoba bliska zmarła wskutek wypadku lub przestępstwa, policja i prokurator decydują o kolejności wydarzeń. Po sekcji zwłok prokurator wydaje tzw. zwolnienie ciała dla rodziny zmarłego.

Zgłoszenie śmierci w urzędzie stanu cywilnego

Z kartą zgonu trzeba następnie udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu w ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu i przed pochówkiem. Jest to jednak termin administracyjny i nie należy szczególnie stresować się jego przekroczeniem. Jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej, należy to zgłosić w przeciągu 24 godzin od momentu zgonu.

Aby w urzędzie stanu cywilnego uzyskać akt zgonu, potrzebne będą następujące dokumenty:

 • karta zgonu,
 • dowód osobisty osoby zmarłej albo inny dokument z numerem PESEL (w przypadku braku takiego dokumentu, wypisuje się oświadczenie o zgubieniu dowodu osobistego);
 • dokument tożsamości zgłaszającego.

Co zrobić z prawem jazdy zmarłego? Dokument zawierający PESEL (niekoniecznie dowód osobisty zmarłej osoby) może być przedstawiony urzędowi stanu cywilnego, jako podstawa potwierdzenia tożsamości. Dokument taki jak prawo jazdy, paszport czy dowód osobisty zostaną wówczas unieważnione.

Po wglądzie do okazanych dokumentów urzędnik rejestruje zgon, a następnie bezpłatnie wydaje akt zgonu oraz jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. Dodatkowe dokumenty kosztują kolejno:

 • odpis skrócony aktu zgonu – 22 zł,
 • odpis zupełny aktu zgonu – 33 zł.

Kto może zgłosić śmierć w urzędzie stanu cywilnego?

Co zrobić po śmierci rodzica? Dzieci zmarłego mogą poinformować urząd stanu cywilnego, że nastąpił zgon. Oprócz tego także:

 • małżonkowie,
 • dalsi krewni,
 • współlokatorzy zmarłego,
 • osoby obecne przy śmierci,
 • administrator budynku, w którym nastąpił zgon,
 • administracja placówki – w przypadku zgonu w hospicjum, szpitalu czy domu opieki.

Właściwie o zgonie może poinformować nawet osoba obca, zwłaszcza jeśli bliżsi krewni zmarłego nie mogą stawić się w urzędzie. W takiej sytuacji można wypisać także oświadczenie, że osoba zgłaszająca śmierć zobowiązuje się do pochówku.

Akt zgonu przez internet

Rozwój technologiczny pozwala uzyskać akt zgonu również przez internet. Osoba zgłaszająca powinna posiadać profil zaufany (eGo), aby móc potwierdzić swoją tożsamość. Akt zgonu można wówczas uzyskać w wersji elektronicznej albo papierowej na skrzynkę z wiadomościami na platformie ePUAP.

formalności po śmierci krewnego

Urlop okolicznościowy

Wypełniając niezbędne formalności po śmierci krewnego, bardzo łatwo jest zapomnieć o własnych zobowiązaniach. Warto postarać się o urlop okolicznościowy w miejscu pracy. Pracodawca lub przełożony może wymagać aktu zgonu do wglądu. Na jego podstawie sporządza się notatkę służbową i udziela odpowiedniego urlopu.

Długość takiego urlopu zależy od stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą. Jeśli zmarły to małżonek, dziecko czy rodzic, przysługują Państwu 2 dni urlopu okolicznościowego. W przypadku zgonu rodzeństwa, dziadków lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika, urlop wynosi 1 dzień. Urlop okolicznościowy to urlop dodatkowy, zatem nie wchodzi w skład urlopu wypoczynkowego.

Organizacja pogrzebu – zakład pogrzebowy – Poznań

Wybrany zakład pogrzebowy w Poznaniu czy innej miejscowości w Polsce można zawiadomić o śmierci już po uzyskaniu karty zgonu. Pracownicy niezależnie od pory dnia lub nocy przewożą wówczas ciało do chłodni.

Warto wybrać dom pogrzebowy z Poznania oferujący kompleksowe usługi związane z organizacją pogrzebu oraz przygotowaniem ciała zmarłego do pochówku. W Poznaniu takim miejscem jest Zakład Pogrzebowy Wojciech Rutkowski. Dostosujemy całą ceremonię do oczekiwań i potrzeb żałobników, aby jak najlepiej oddać cześć tym, którzy już odeszli.

Pracownicy naszego poznańskiego domu pogrzebowego pomogą Państwu w:

 • wyborze kwiatów,
 • druku klepsydr,
 • zamówieniu nekrologów,
 • wyborze trumny,
 • wyborze pomiędzy obrządkiem religijnym a pochówkiem świeckim,
 • decyzji o kremacji, jej miejscu i czasie.

Ustalenie daty i miejsca pogrzebu

Załatwiane formalności pogrzebowe krok po kroku obejmują również ustalenie daty i miejsca pogrzebu. Przed wizytą w parafii warto dopełnić formalności w domu pogrzebowym. Zazwyczaj pogrzeb organizuje się w parafii zamieszkania zmarłego. Termin warto wyznaczyć z kancelarią cmentarza lub kancelarią parafialną (potrzebny będzie akt zgonu). Po ustaleniu terminu oraz godziny należy poinformować o nich zakład pogrzebowy.

Pogrzeb religijny czy świecki?

Jeśli zmarły był ateistą, agnostykiem, osobą niepraktykującą, albo za życia wyraził chęć otrzymania pochówku świeckiego, warto uszanować jego wybór. Taka ceremonia może być równie dostojna, co uroczystości religijne. Pochówek świecki nie zawiera modlitw i obrzędów religijnych, a kapłana zastępuje tutaj mistrz ceremonii. Pracownik poznańskiego domu pogrzebowego ustala wówczas z rodziną scenariusz ostatniego pożegnania, aby uhonorować jej życie.

Co więcej, w przypadku administracji cmentarzy komunalnych wszystkich formalności można dokonać w Domu Pogrzebowym Wojciech Rutkowski w Poznaniu. Pomożemy Państwu m.in. w zarezerwowaniu terminu pogrzebu.

formalności po śmierci bliskiej osoby

Zasiłek pogrzebowy – zgłoszenie śmierci do ZUS-u

Co zrobić po śmierci bliskiej osoby, aby pokryć koszty pogrzebu? Osoby, które pokryły koszty pogrzebu, mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w ZUS-ie. Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:

 • miała przyznaną emeryturę (w tym emeryturę pomostową) lub rentę,
 • była ubezpieczona w ZUS-ie,
 • miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
 • była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • pobierała świadczenie pieniężne lub zasiłek przedemerytalny,
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Świadczenie przysługuje wyłącznie z jednego spośród wyżej wymienionych tytułów.

Zasiłek pogrzebowy wynosi nie więcej niż 4000 zł niezależnie od poniesionych kosztów. Pokrywa takie wydatki jak m.in.:

 • zakup kwiatów i odzieży pogrzebowej,
 • zakup trumny,
 • usługi świadczone przez dom pogrzebowy w Poznaniu czy innej miejscowości,
 • organizacja uroczystości pogrzebowej i stypy,
 • wykonanie nagrobku.

Kto może starać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny zmarłego i osobom spoza rodziny, o ile faktycznie pokryły koszty pogrzebu. Są to:

 • małżonek,
 • rodzice (w tym rodzice adopcyjni, macocha i ojczym),
 • dzieci zmarłego (w tym dzieci przysposobione, adoptowane i dzieci drugiego małżonka),
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, dla których zmarły był opiekunem prawnym.

Osoba, która poniosła koszty pogrzebu, może złożyć wniosek o otrzymanie świadczenia w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. W ZUS-ie trzeba przedstawić wniosek ze skróconym odpisem aktu zgonu oraz rachunkami za poniesione koszty pogrzebu. Na wypłatę zasiłku pogrzebowego trzeba czekać ok. 30 dni. Zasiłek pogrzebowy jest wolny od podatku dochodowego.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku chowania osoby obcej zasiłek pogrzebowy przysługuje jedynie, gdy osoba zmarła była ubezpieczona (odprowadzała składki emerytalno-rentowe).

Śmierć rodzica – ZUS – odmowa wypłacenia zasiłku pogrzebowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić wypłaty zasiłku pogrzebowego. Decyzja zostanie wydana pisemnie. Co zrobić w takiej sytuacji? Mogą Państwo odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał negatywną decyzję. Odwołanie jest darmowe, dlatego warto z niego skorzystać. Aby to zrobić, mają Państwo miesiąc od otrzymania odmowy. Doświadczony pracownik zakładu pogrzebowego w Poznaniu może jednak podpowiedzieć, czy w konkretnym przypadku świadczenie Państwu przysługuje.

Asystent pogrzebowy – dom pogrzebowy – Poznań

Formalności po śmierci męża, rodzica czy innego krewnego dla żałobników są często niejasne i skomplikowane. Nic dziwnego. Śmierć to okropny cios – załatwianie spraw w urzędach to ostatnie, na co mają ochotę pogrążeni w smutku. Aby proces stał się łatwiejszy, warto poprosić o pomoc doświadczonego asystenta pogrzebowego.

Dom Pogrzebowy Wojciech Rutkowski w Poznaniu oferuje Państwu wsparcie osoby biegłej w niezbędnych formalnościach związanych z pogrzebem, która może wyręczyć Państwa w ich wypełnianiu. Zrobimy wszystko, co niezbędne, aby ułatwić Państwu czas żałoby – asystent pogrzebowy:

 • odwiedzi urzędy takie jak ZUS, KRUS i kancelarie parafialne,
 • przetransportuje Państwa m.in. do urzędu stanu cywilnego czy zakładu pogrzebowego w Poznaniu,
 • pomoże we wnioskowaniu o zasiłek pogrzebowy,
 • doradzi w doborze kwiatów na pogrzeb, oprawy muzycznej czy trumny,
 • wesprze w najtrudniejszych momentach.

Odprawa pośmiertna

Członkowie rodziny zmarłego mogą otrzymać odprawę pośmiertną, jeśli zgon nastąpił w czasie trwania stosunku pracy lub po jego rozwiązaniu, kiedy zmarły pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Nie ma znaczenia, czy była to praca w pełnym wymiarze godzin, czy nie.

Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od okresu zatrudnienia zmarłego oraz liczby osób uprawnionych do uzyskania świadczenia. Zdarza się, że jeśli osoba, której już nie ma, była zatrudniona nie więcej niż 10 lat, odprawa pośmiertna wynosi wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Po 15 latach pracy w jednym zakładzie przysługuje odprawa pośmiertna w wysokości sześciomiesięcznej pensji. Świadczenie dzieli się równo pomiędzy wszystkimi uprawnionymi członkami rodziny. Odprawa jest przy tym wolna od podatku dochodowego.

Odprawa pośmiertna przysługuje:

 • wdowie i wdowcowi po zmarłym pracowniku,
 • dzieciom do 16. roku życia,
 • dzieciom do 25. roku życia, o ile wciąż się uczą,
 • rodzicom zmarłego, którzy ukończyli 50. rok życia.

Warto pamiętać, że Kodeks pracy przewiduje sytuacje, kiedy pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej. Dzieje się tak, jeżeli pracodawca zawarł umowę z zakładem ubezpieczeń w związku z ubezpieczeniem pracownika na życie. W razie śmierci osoby uprawnione otrzymują więc odszkodowanie w wysokości nie niższej niż wysokość odprawy.

formalności po śmierci żony

Renta – świadczenie po śmierci rodzica

Wybranym członkom rodziny osoby zmarłej przysługuje renta rodzinna. Zmarły powinien w chwili śmierci posiadać prawo do pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy czy też wcześniejszej emerytury. Rentę wypłaca ZUS. Aby ją uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek uzupełniony dokumentami potwierdzającymi zgon oraz pokrewieństwo między zmarłym a wnioskodawcą.

Osoby uprawnione do pobierania renty rodzinnej to:

 • dzieci własne zmarłego, dzieci przysposobione i dzieci drugiego małżonka,
 • rodzeństwo, wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • małżonek, o ile jest niezdolny do pracy lub osiągnął wiek 50 lat albo wychowuje potomka zmarłego,
 • rodzice.

Wysokość świadczenia określa się na podstawie kwoty emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Małżonek zmarłego może pobierać 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Nie można jednak pobierać dwóch świadczeń – osoby pobierające emeryturę muszą zatem wybrać pomiędzy nią a rencie po zmarłym.

Spadek po zmarłym – urząd skarbowy – zgłoszenie śmierci

Po śmierci bliskiej osoby można odziedziczyć spadek ustawowy lub testamentowy – mogą Państwo go przyjąć w całości, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucić. Na podjęcie decyzji mają Państwo 6 miesięcy liczone od chwili dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Od 2015 r. spadkobierca odpowiada za ewentualne długi zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku, czyli z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie wykazu wszystkich przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku trzeba przedstawić przed sądem lub przed notariuszem wraz z prywatnym wykazem inwentarza. Sąd określa, kto i w jakiej części dziedziczy spadek. Jeśli spadkobiercy są zgodni w kwestii rozdziały spadku, wystarczy wizyta u notariusza, który wystawia akt poświadczenia dziedziczenia. Po zarejestrowaniu u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia albo od dnia uprawomocnienia decyzji sądu, spadkobierca musi zgłosić spadek w urzędzie skarbowym.

Kto dziedziczy po zmarłym?

Zmarły może wskazać w testamencie swoich spadkobierców, jednak bardzo często taki dokument nie jest sporządzany. Wówczas kolejność powołania do spadku wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Grupy spadkobierców to:

 • I – małżonek, dzieci zmarłego, dzieci drugiego małżonka, rodzeństwo, teściowie,
 • II – małżonek, rodzice, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa spadkodawcy,
 • III – dziadkowie spadkodawcy i ich dzieci,
 • IV – dzieci drugiego małżonka, jeśli żadne z ich rodziców nie dożyło otwarcia spadku.

W praktyce zatem dzieci spadkodawcy i jego małżonek otrzymują spadek jako pierwsi w częściach równych, o ile małżonkowi przypada nie mniej niż 25% całości spadku. Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który przypadałby tej osobie, przypada jego dzieciom w częściach równych itd.

Jeśli w pierwszej grupie brak jest spadkobierców, spadek dziedziczą osoby w kolejnej grupie. W sytuacji, kiedy zmarły nie pozostawił po sobie spadkobierców albo uprawnieni zrzekli się spadku, spadek przechodzi na rzecz gminy ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarbu Państwa.

Świadczenia, które nie podlegają dziedziczeniu

Nie wszystko podlega dziedziczeniu. Przykładem są prawa do pobierania renty z ZUS-u lub emerytury. Zgodnie z Kodeksem cywilnym takie świadczenia do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z osobą zmarłą. Członkowie rodziny zmarłego mogą jednak starać się o uzyskanie renty rodzinnej.

formalności po śmierci męża

Co z mieszkaniem po śmierci żony, męża lub rodzica?

Mieszkanie spółdzielcze i komunalne

Być może zmarły zajmował za życia mieszkanie spółdzielcze, które po jego śmierci przypada zstępnemu, czyli małżonkowi lub dziecku. Wówczas spadkobierca staje się głównym najemcą i ma rok, aby zostać członkiem spółdzielni.

Jeśli chodzi o mieszkanie komunalne, które nie jest własnością osoby wynajmującej, Kodeks cywilny umożliwia wynajęcie lokalu krewnym zmarłego. Mowa tutaj o małżonku niebędącym współnajemcą lokalu, dzieciach i innych osobach uzyskujących świadczenia alimentacyjne od zmarłego. Prawo do najmu mieszkania komunalnego posiadają zatem osoby, które „stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili śmierci”.

Śmierć najemcy mieszkania — co dalej?

Osoba zmarła mogła także wynajmować mieszkanie od jego właściciela. Co dzieje się po śmierci najemcy? Jeżeli ktoś, kto już odszedł, a był wpisany w umowę najmu, mieszkał w lokalu z bliskimi osobami, to one wstępują w stosunek najmu. Jeżeli brak takich osób, stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Zgodnie z art. 691. KC są to:

 • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
 • dzieci najemcy,
 • inne osoby, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny,
 • osoba, z którą zmarły najemca faktycznie pozostawał we wspólnym pożyciu.

Wynajmujący nie może wówczas upominać się o rozwiązanie umowy, ale może żądać dalszej spłaty czynszu od spadkobierców najemcy do końca okresu obowiązywania umowy. Jeśli jednak osoby wymienione powyżej zdecydują się dobrowolnie wyprowadzić z mieszkania, mogą wypowiedzieć umowę najmu zgodnie z zachowaniem zawartych w niej terminów.

Podatki od nieruchomości

W niektórych przypadkach spadkobiercy zobowiązani są opłacić podatki od spadku – zależy to od grupy spadkobierców, do jakiej Państwo należą. Wysokość podatku od spadków i darowizn oblicza się procentowo od wartości rynkowej nieruchomości. Zwolnieni od podatku są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, czyli: małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Fakt otrzymania spadku trzeba jednak zgłosić w urzędzie skarbowym.

Spadkobierca nie zapłaci podatku także w sytuacji, jeśli:

 • nie jest właścicielem innej nieruchomości lub nie przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • nie jest najemcą innej nieruchomości,
 • będzie zamieszkiwać w odziedziczonym mieszkaniu lub domu, gdzie będzie zameldowany na pobyt stały,
 • nie dokona zbycia nieruchomości ze spadku przez kolejne 5 lat.

Sprzedaż mieszkania ze spadku

Mieszkanie po zmarłym z powodzeniem można sprzedać. Jeśli dojdzie do tego po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył lub zbudował nieruchomość, nie zapłacą Państwo podatku od sprzedaży. W sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości zostanie sfinalizowana przed upływem tego terminu, mogą uniknąć Państwo płacenia podatku, jeżeli środki ze sprzedaży przeznaczą na własne cele mieszkaniowe, czyli np. zakup innej nieruchomości.

Rachunki zmarłego – gaz i prąd

Bliscy zmarłego powinni dopilnować zamknięcia wszystkich zobowiązań po zmarłym. Oznacza to także uregulowanie opłat za dostarczanie prądu i gazu. Trzeba zatem odwiedzić lokalny punkt sprzedaży dostawcy energii elektrycznej lub gazowni z dokumentami poświadczającymi zgon, dziedziczenie oraz wniosek o zmianę danych na fakturach.

formalności pogrzebowe krok po kroku

Samochód po zmarłym

Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, trzeba przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku. Dopiero po otrzymaniu postanowienia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia od notariusza można przerejestrować, sprzedać, zezłomować lub wyrejestrować pojazd. Zgodnie z przepisami prawa drogowego decydować o tym może tylko właściciel, a po jego śmierci – spadkobierca.

Ubezpieczenie OC

Warto wiedzieć, że w przypadku zgonu właściciela pojazdu, ubezpieczenie OC nie wygasa automatycznie, a ulega rozwiązaniu po upływie okresu jej zawarcia. Spadkobierca może jednak złożyć pisemne wypowiedzenie umowy i kupić polisę w innym towarzystwie. Jeżeli polisa OC wykupiona przez zmarłego wygaśnie przed zakończeniem sprawy spadkowej, trzeba odnowić ją bez formalnego właściciela – ciągłość ubezpieczeniowa musi bowiem zostać zachowana. W razie niedopełnienia tego obowiązku może być nałożona kara do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Formalności po śmierci rodzica – sprawy bankowe

Sprawy do załatwienia po śmierci członka rodziny to nie tylko organizacja pogrzebu, ale także zamykanie jego zobowiązań. Jeśli zmarły miał kartę kredytową lub bankomatową, po wydaniu aktu zgonu koniecznie trzeba udać się do banku z uzyskanym dokumentem i je zablokować. Na podstawie potwierdzenia otrzymania spadku od notariusza lub z sądu rejonowego można wypłacić pieniądze zmarłego z rachunku bankowego. Warto przy tym pamiętać, że wizyta u notariusza trwa o wiele krócej niż postępowanie sądowe. Środki z powodzeniem można wykorzystać do pokrycia kosztów pogrzebu.

Uprawnienie spadkobiercy do stwierdzenia nabycia spadku nie ulega przedawnieniu, zatem postępowanie spadkowe (a co za tym idzie – możliwość zamknięcia rachunku bankowego po zmarłym) wszczyna się nawet po wielu latach od śmierci spadkodawcy.

Ubezpieczenia zmarłego

Podobnie jak w przypadku spraw bankowych, zobowiązania związane z ubezpieczeniami również należy zamknąć. Do towarzystwa ubezpieczeniowego trzeba dostarczyć akt zgonu i testament lub akt poświadczenia dziedziczenia, aby zrezygnować np. z ubezpieczenia dobrowolnego mieszkania. Wówczas towarzystwo zakończy umowę ubezpieczenia.

W przypadku polisy na życie świadczenie uzyskuje osoba wskazana w umowie polisy, czyli uposażony. Jeśli zmarły za życia nie wskazał takiej osoby, pieniądze otrzymają spadkobiercy. Środki z polisy nie podlegają przy tym opodatkowaniu. Otwarty Fundusz Emerytalny także jest częścią majątku zmarłego, zatem także podlega dziedziczeniu (o ile osoba zmarła nie wskazała beneficjenta).

Abonament telefoniczny po śmierci bliskiej osoby

Jeśli osoba zmarła posiadała telefon komórkowy, bliscy są zobowiązani do zgłoszenia śmierci w firmie telekomunikacyjnej. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu i poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (aby odblokować środki na koncie). Umowa abonamentowa będzie wówczas rozwiązana z pominięciem okresu wypowiedzenia.

Media społecznościowe zmarłego

Dzisiaj mało kto nie posiada konta na portalach społecznościowych. Jeśli zmarły był użytkownikiem Facebooka, Instagrama czy innych mediów, członek rodziny może zamknąć jego konto. Aby to zrobić, powinni Państwo dostarczyć administratorom portalu świadectwo zgonu najbliższej osoby. W ten sam sposób można również przełączyć profil zmarłego w status in memoriam (ku pamięci). Tutaj rodzina, dalsi krewni i znajomi mogą wspierać się nawzajem w żałobie oraz utrwalić wspomnienia związane z kimś, kogo już nie ma.

co zrobić po śmierci rodzica

FAQ

1. Akt zgonu – do czego potrzebny jest ten dokument?

Wydanie aktu zgonu następuje w urzędzie stanu cywilnego. Dokument jest niezbędny do wszystkich kolejnych formalności, czyli m.in. zgłoszenia śmierci do zakładu pogrzebowego, ustalenia terminu i godziny pogrzebu czy wnioskowania o zasiłek pogrzebowy.

2. Czy zgon należy zgłosić w urzędzie skarbowym?

Nie. Informację o śmierci podatnika urząd skarbowy otrzymuje od organu ewidencji ludności. Do urzędu skarbowego należy się udać po zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza albo po uprawomocnieniu decyzji sądu, aby zgłosić spadek.

3. Co z mieszkaniem po śmierci męża, żony lub innego członka rodziny?

Mieszkanie staje się własnością spadkobierców. W niektórych sytuacjach od spadku w postaci mieszkania trzeba opłacić podatek. Jeśli nie planują Państwo z niego korzystać, warto rozważyć wynajęcie lub sprzedaż lokalu.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.